Giải pháp quản lý Nhà thuốc toàn diện

Liên thông với Cổng Dược Quốc Gia

XPharma là một trong số phần mềm đã kết nối liên thông với Cổng Dược Quốc Gia của Bộ Y Tế ngay khi quy định này có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Bán thuốc bằng mã vạch

XPharma hỗ trợ bán thuốc, kiểm kê dễ dàng bằng mã vạch của nhà sản xuất in sẳn trên hộp thuốc. XPharma cũng hỗ trợ chức năng phát hành và in tem mã vạch riêng của nhà thuốc.

Hỗ trợ nhiều đơn vị tính

XPharma hỗ trợ lên đến ba cấp đơn vị tính: hộp, vỉ, viên cùng với hệ số quy đổi giữa các đơn vị này. Ngoài ra XPharma cũng hỗ trợ nhập một ĐVT và bán ra bằng một ĐVT khác.

Tích lũy điểm khách hàng

XPharma hỗ trợ chức năng tích lũy điểm cho khách hàng và sử dụng điểm số để chiết khấu cho các lần mua sau giúp nhà thuốc duy trì được quan hệ khách hàng thân thiết.

Quản lý chuỗi nhà thuốc

Phiên bản nâng cao của XPharma cùng với Phân hệ Trung Tâm hỗ trợ việc quản lý, điều phối hệ thống chuỗi nhà thuốc một cách tập trung, thống nhất.

Hỗ trợ mở 2 kho

Phiên bản nâng cao của XPharma hỗ trợ chức năng mở theo dõi đồng thời 2 kho để sử dụng cho các mục đích quản trị và báo cáo.

Vận hành trực tuyến On-line

XPharma ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, cho phép người quản lý có thể kiểm soát được hoạt động của nhà thuốc từ xa mọi lúc mọi nơi.

Có phiên bản Off-line

Ngoài phiên bản chạy trực tuyến, XPharma còn có phiên bản cài đặt trên máy tính riêng tại nhà thuốc và có thể chia sẻ cho nhiều máy trạm làm việc.