Bảng giá

Cơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
150.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Thu phí hàng tháng

Báo cáo kho hàng hóa

Phiên bản thu phí hàng thángCơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
150.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Liên thông với Cục Quản Lý Dược 
Tạo đơn bán hàng  
Tạo phiếu nhập kho
Báo cáo bán hàng  
Thêm thuốc mới vào danh mục   
Cập nhật và in bảng giá thuốc 
Bán hàng theo tên thuốc gốc (hoạt chất)   
Quản lý hóa đơn nhập   
Quản lý nhập – xuất – tồn kho thuốc   
Cảnh báo hạn dùng  
Cảnh báo hàng cận date 
Cảnh báo hàng sắp hết
Kiểm kê chi tiết theo lô  
Kiểm kê theo số lượng  
Tạo liều thuốc  
Báo cáo hiệu quả kinh doanh   
In tem barcode 
Cho phép mở 2 kho 
Báo cáo tổng hợp chuỗi nhà thuốc  
Chức năng bác sĩ kê toa   
Quản lý danh sách bác sĩ   
Số lượng user sử dụng tối đa135
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
4.000.0006.000.0008.000.000
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
4.000.0006.000.0008.000.000
  • Bảng giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 01/09/2019
  • Thời gian thuê tối thiểu là 06 tháng

(0)