Bảng giá

Cơ bản Thông dụng Nâng cao
200.000/tháng
150.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Thu phí hàng tháng

Báo cáo kho hàng hóa

Phiên bản thu phí hàng tháng Cơ bản Thông dụng Nâng cao
200.000/tháng
150.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Liên thông với Cục Quản Lý Dược  
Tạo đơn bán hàng    
Tạo phiếu nhập kho
Báo cáo bán hàng    
Thêm thuốc mới vào danh mục      
Cập nhật và in bảng giá thuốc  
Bán hàng theo tên thuốc gốc (hoạt chất)      
Quản lý hóa đơn nhập      
Quản lý nhập – xuất – tồn kho thuốc      
Cảnh báo hạn dùng    
Cảnh báo hàng cận date  
Cảnh báo hàng sắp hết
Kiểm kê chi tiết theo lô    
Kiểm kê theo số lượng    
Tạo liều thuốc    
Báo cáo hiệu quả kinh doanh      
In tem barcode  
Cho phép mở 2 kho  
Báo cáo tổng hợp chuỗi nhà thuốc    
Chức năng bác sĩ kê toa      
Quản lý danh sách bác sĩ      
Số lượng user sử dụng tối đa 1 3 5
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
5.000.000 7.000.000 9.000.000
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
5.000.000 7.000.000 9.000.000
  • Bảng giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 01/09/2019
  • Thời gian thuê tối thiểu là 06 tháng