Bảng giá

Cơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
100.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Thu phí hàng tháng
Phiên bản thu phí hàng thángCơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
100.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
250.000/tháng
Liên thông với Cục Quản Lý Dược
Tạo đơn bán hàng
Tạo phiếu nhập kho
Báo cáo bán hàng
Thêm thuốc mới vào danh mục
Cập nhật và in bảng giá thuốc
Bán hàng theo tên thuốc gốc (hoạt chất)
Quản lý hóa đơn nhập
Quản lý nhập – xuất – tồn kho thuốc
Cảnh báo hạn dùng
Kiểm kê chi tiết theo lô
Báo cáo kho hàng hóa
Kiểm kê theo số lượng
Tạo liều thuốc
Cảnh báo hàng cận date
Cảnh báo hàng sắp hết
Báo cáo hiệu quả kinh doanh
In tem barcode
Cho phép mở 2 kho
Báo cáo tổng hợp chuỗi nhà thuốc
Chức năng bác sĩ kê toa
Quản lý danh sách bác sĩ
Số lượng user sử dụng tối đa135
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
3.000.0005.000.0006.000.000
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
Mua một lần sử dụng vĩnh viễn
3.000.0005.000.0006.000.000
  • Bảng giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 01/09/2019
  • Thời gian thuê tối thiểu là 06 tháng

(0)